Erici Berger

Dipl. Shiatsu Therapeut

Shiatsu Quantum Bodywork

Erici Berger

Dipl. Shiatsu Therapeut

Shiatsu Quantum Bodywork

Sprachen

Deutsch, Englisch, Französisch

Methoden

Coaching, Shiatsu

Symptome

Deutsch, Englisch, FranzösischCoaching, Shiatsu