Jacqueline Neumayer

Praxis für Shiatsu

Jacqueline Neumayer

Praxis für Shiatsu

Sprachen

Deutsch

Methoden

Shiatsu, Qi Gong

Symptome

DeutschShiatsu, Qi Gong