Lisa Heinimann-Schild

Dipl. Fel­den­krais-Leh­re­rin SFV

Mur­ba­cher­strasse 35, 6003 Luzern
Feldenkrais

Lisa Heinimann-Schild

Dipl. Fel­den­krais-Leh­re­rin SFV

Mur­ba­cher­strasse 35, 6003 Luzern
Feldenkrais

Sprachen

Deutsch

Methoden

Feldenkrais Methode, Komplementär Therapie

Symptome

DeutschFeldenkrais Methode, Komplementär Therapie