Susanna Weber

Dipl. Shiatsu-Therapeutin

Susanna Weber

Dipl. Shiatsu-Therapeutin

Sprachen

Deutsch

Methoden

Moxibustion, Shiatsu

Symptome

Schmerzen, Verdauungsbeschwerden

DeutschMoxibustion, ShiatsuSchmerzen, Verdauungsbeschwerden