Vreni Schwitter

Dipl. Shiatsu Therapeutin, Klangmassage Therapeuti

Vreni Schwitter

Dipl. Shiatsu Therapeutin, Klangmassage Therapeuti

Sprachen

Deutsch

Methoden

Klangtherapie, Shiatsu

Symptome

Blockaden, Entspannung

DeutschKlangtherapie, ShiatsuBlockaden, Entspannung